CRI czyli współczynnik oddawania barw

Wskaźnik oddawania barw (CRI) to wartość liczbowa, która podsumowuje zdolność źródła światła, takiego jak lampa sufitowa LED, do oddawania kolorów w porównaniu do światła naturalnego (CRI=100). Miara ta uwzględnia reakcję ludzkiego oka.

Jak oblicza się CRI

Wartość CRI źródła światła oblicza się poprzez porównanie wyglądu danej próbki koloru z wyglądem tego samego zakresu kolorów w świetle naturalnym lub standardowym świetle o tej samej temperaturze barwowej, które służy jako punkt odniesienia. Dla temperatur barwowych do 5000K stosuje się ciało czarne, a dla wyższych temperatur światło dzienne. Z wyników każdej próbki wyliczana jest średnia arytmetyczna, która określi globalną zdolność naszego źródła do reprodukcji kolorów bez ich zniekształcania.

NazwaWygląd w świetle słonecznymKolor
TCS01R1Jasnozielonkawa czerwień
TCS02R2Ciemnoszara żółć
TCS03R3Intensywnie żółtawy zielony
TCS04R4Jasnożółtawa zieleń
TCS05R5Jasnoniebieska zieleń
TCS06R6Jasnoniebieski
TCS07R7Jasny fiolet
TCS08R8Jasny czerwonawy liliowy

Jeśli o czymś musimy pamiętać to o tym, że wskaźnik oddawania barw jest uśrednieniem wydajności źródła światła z punktu widzenia ściśle kolorymetrycznego i nie uwzględnia widma emitowanego światła. Oznacza to, że dwie żarówki o tej samej wartości CRI mogą nie odwzorowywać kolorów przedmiotów w ten sam sposób, zwłaszcza jeśli pochodzą od różnych producentów.

Przydatność wskaźnika oddawania barw

Główną zaletą znajomości tej miary jest możliwość ilościowej oceny jakości żarówki i porównania jej z innymi. Ogólnie rzecz biorąc, będziemy szukać, aby CRI naszego źródła światła wynosił co najmniej 80. Jednak w specyficznych zastosowaniach, takich jak sklepy czy salony sprzedaży, warto sięgnąć po wartości nawet wyższe niż 90, jak np. lampy wiszące z serii Alabama.

Różne współczynniki CRI

Inne indeksy do pomiaru jakości światła

CRI, choć najbardziej rozpowszechniony, nie jest jedyną dostępną metodą oceny tego, jak dane źródło światła oddaje kolory. Obecnie możemy wyróżnić przede wszystkim CQS oraz TLCi, które wyjaśnimy poniżej:

Color Quality Scale (CQS)

Opracowana przez NIST (National Institute of Standards and Technology) w celu skompensowania niektórych problemów CRI, w rzeczywistości jest jego modyfikacją. System ten wykorzystuje bardziej nasycone próbki kolorów i używa wartości średniokwadratowej próbek zamiast średniej arytmetycznej.

TLCI (Television Lighting Consistency Index)

Zastępuje on reakcję ludzkiego oka reakcją kamery i wykorzystuje szerszą próbkę kolorów. TLCI również waha się w granicach 100 i wskazuje, czy konieczna będzie korekcja barwna materiału filmowego.

TLCIKorekcja
85 – 100Nie ma potrzeby
70 – 85Proste
50 – 70Złożone
25 – 50Złożone. Nadal nie będzie wyglądać dobrze
<25Niemożliwe do skorygowania

Podsumowując, wskaźnik oddawania barw danego źródła światła powie nam, jak dobrze odwzorowuje ono kolory obiektów. Im wyższa jest ta wartość, tym bardziej naturalne będą wyświetlane kolory.