Psychologia koloru

Psychologia koloru bada wpływ kolorów na zachowanie człowieka. Jako część psychologii, rozumianej jako nauka medyczna, uważana jest za dyscyplinę niedojrzałą. Niemniej jednak w innych dziedzinach, takich jak projektowanie, moda, reklama czy architektura, jej badanie jest brane pod uwagę.

Geneza psychologii koloru

Historia koloru zaczyna się od Arystotelesa i jego odkrycia tego, co nazwał „kolorami podstawowymi”. Kolory te związane są z wodą, niebem, ziemią i ogniem. Po pewnym czasie Leonardo Da Vinci, opierając się na definicji kolorów podstawowych Arystotelesa, sklasyfikował je na żółty, niebieski, zielony i czerwony oraz dodał dwa inne – biały jako odbiornik wszystkich kolorów i czarny, reprezentujący ich brak. Już w XVIII wieku Isaac Newton wykazał, że światło białe tworzy pasmo barw, które można rozdzielić za pomocą pryzmatu, a nie że pryzmat wytworzył te barwy, jak wcześniej sądzono.

Rozkład światła białego przez pryzmat
Rozkład światła białego przez pryzmat

Wolfgang Goethe, niemiecki poeta i naukowiec, zapoczątkował to, co dziś znamy jako psychologię kolorów. W swoim traktacie „Teoria koloru” i przeciwstawiając się perspektywie Newtona, która mówiła, że kolor jest czymś ściśle fizycznym, wskazuje, że to, co widzimy z danego obiektu, jest uwarunkowane naszą własną percepcją, a nie tylko jego cechami fizycznymi.

Obecnie najbardziej cenionym opracowaniem dotyczącym teorii koloru jest praca niemieckiej socjolog i psycholog Evy Heller (1948-2008), w której rozwija ona związek pomiędzy kolorami a przekazywanymi przez nie uczuciami czy wrażeniami. Związki, które, dalekie od przypadkowości, są nieodłącznym elementem naszego własnego języka i myślenia.

Zastosowania teorii koloru

Kolor ma fundamentalne znaczenie w wyglądzie produktu, jak również w rozpoznawalności marki. Z tego powodu, wykorzystanie teorii kolorów jest niezbędne w dziedzinie marketingu i reklamy. W rzeczywistości istnieją różne badania, które wskazują, że wstępna ocena produktu jest dokonywana w ciągu pierwszych 90 sekund interakcji z konsumentem i od 62% do 90% tej oceny opiera się na wyglądzie przedmiotu.

W przypadku logo marki, jego kolor określa osobowość marki i ostatecznie osobowość marki wpływa na intencję zakupu.

Marki dążą do tego, aby ich logo kojarzyło się z określonymi wrażeniami.
Marki dążą do skojarzenia swojego logo z określonymi wrażeniami.

Pomimo znaczenia psychologii koloru w reklamie i różnych badań, które potwierdzają pewną zależność między kolorem a procesem sprzedaży, błędem byłoby dokonywanie uogólnień. Dzieje się tak dlatego, że ten sam kolor może mieć różny wpływ na różnych ludzi, w zależności od ich płci, wieku czy kultury.

Znaczenie kolorów

Poniżej przedstawiamy listę głównych pojęć, z którymi kojarzone są najbardziej rozpowszechnione kolory:

  • ŻółtyKolor słońca. Jest kojarzony z optymizmem, szczęściem, intelektem i energią.
  • CzerwonyCzerwony: kolor krwi i ognia. Jest związany z siłą, niebezpieczeństwem, miłością i mocą.
  • NiebieskiKolor nieba. Symbolizuje lojalność, mądrość, zaufanie i prawdę.
  • PomarańczowyŁączy wrażenia czerwieni i żółci przywołując szczęście, kreatywność, sukces, fascynację lub entuzjazm.
  • ZielonyKolor natury, a więc wzrostu, harmonii, świeżości i płodności.
  • FioletowyFioletowy : Łączy w sobie czerwień i niebieski wskazując na siłę, szlachetność, luksus, kreatywność i niezależność.
  • BiałyBiały: Kojarzy się ze światłem, a przez to z dobrocią, czystością i niewinnością.
  • Czarny: Jest związany ze śmiercią, złem lub tajemnicą, ale także z elegancją i mocą.

Kolor w oświetleniu

Kolor, a dokładniej temperatura barwowa oświetlenia bezpośrednio wpływa na nasz nastrój i sprzyja określonym reakcjom emocjonalnym. Barwa światła może mieć decydujący wpływ na nasz nastrój.

Ciepłe barwy światła są zalecane w pomieszczeniach takich jak sypialnie czy salony, ponieważ pomagają stworzyć przytulniejszą atmosferę. Z kolei zimne światło stosuje się w kuchniach, biurach czy szkołach, ponieważ ten bardziej niebieski odcień światła sprzyja koncentracji.

Wybierając oświetlenie do danego pomieszczenia, musimy wziąć pod uwagę czynności, które będą w nim wykonywane.

Mamy również lampy RGB, które pozwalają nam na oświetlenie dowolnym kolorem, który zapewni nam różne odczucia w pomieszczeniu w zależności od wybranego koloru.

Jak widzimy, choć każda osoba może reagować na kolor inaczej, to zgodnie z psychologią koloru istnieje pewna zgodność, zwłaszcza wśród osób o podobnym zapleczu kulturowym, co do wrażeń przekazywanych przez ten czy inny kolor.