Oświetlenie LED w biurach

Dobro pracowników jest główną troską każdej firmy i tutaj oświetlenie odgrywa kluczową rolę. Przy wyborze oświetlenia LED w biurach ważne jest, aby wiedzieć, jaki rodzaj aktywności będzie wykonywany w każdej przestrzeni, ilu pracowników zajmuje dany obszar i jak rozmieszczone będą meble. Im więcej informacji o elementach znajdujących się w przestrzeni roboczej, tym lepiej będziemy mogli zaplanować harmonijne oświetlenie w miejscu pracy.

Dla osób pracujących w biurach oświetlenie ich stanowiska pracy jest bardzo ważne, ponieważ światło wpływa na nas zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Ponadto oświetlenie wpływa nie tylko na samopoczucie pracownika, ale także na jego produktywność i wydajność w firmie.

oświetlenie ledowe w biurach z lampami wiszącymi

Znaczenie oświetlenia w miejscu pracy

Oświetlenie miejsca pracy musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli chodzi o oświetlenie biurowe, należy wziąć pod uwagę coś więcej niż tylko sam projekt – wpływ, jaki wywiera na ludzi, którzy tam pracują.

Pierwszym i najbardziej oczywistym powodem znaczenia wysokiej jakości oświetlenia w miejscu pracy jest zmniejszenie ryzyka upadku. Prawidłowe i jasne oświetlenie pomaga wszystkim pracownikom wyraźnie dostrzec wszelkie zagrożenia, a tym samym ułatwia ich unikanie.

Oprócz tych oczywistych kwestii bezpieczeństwa związanych z systemami oświetlenia w miejscu pracy, istnieją inne kwestie, takie jak wydajność pracowników i negatywne skutki zdrowotne, które mogą być odzwierciedlone w zmęczeniu i niepotrzebnym zmęczeniu oczu.

Innym bardzo ważnym czynnikiem przemawiającym za inwestowaniem w dobre oświetlenie jest walka z dwoma chorób zwanych syndrom chorego budynku zespół chorego budynku (SSE) i sezonowe zaburzenie afektywne (SAD), które mogą być spowodowane złym oświetleniem. Choroby te mogą powodować u ludzi większą drażliwość i brak energii, jak w stanie letargu. Oba te stany często prowadzą do depresji, która z kolei może prowadzić do długich okresów, w których osoba cierpiąca nie jest w stanie pracować.

Oświetlenie LED w biurach

Jak wspomniano powyżej, zaplanowanie odpowiedniego oświetlenia miejsca pracy zależy od tego, jaka aktywność odbywa się w poszczególnych przestrzeniach budynku.

Obecnie oświetlenie LED w biurach stało się najbardziej rozpowszechnioną opcją ze względu na energooszczędność i opłacalność. W większości przypadków najlepszym wyborem jakościowym jest wybór paneli świetlnych LED, ponieważ są one bezkonkurencyjne, jeśli chodzi o oświetlenie bez odblasków, unikając ciemnych zakątków.

Dlatego oświetlenie LED może nie tylko przekształcić ciemne kąty i słabo oświetlone miejsca pracy, ale może również zwiększyć wydajność i poprawić nastrój pracowników.

Rodzaje oświetlenia biurowego LED

Oświetlenie biurowe LED: ogólne

Oświetlenie zaprojektowane tak, aby zapewnić jednolite światło w całej przestrzeni. Zaletami tego typu oświetlenia w biurach jest ograniczenie ewentualnych cieni, ponieważ jest ono bardzo jednorodne.

Oprawa oświetlenia ogólnego umieszczona jest powyżej linii wzroku, z reguły montowana jest w suficie wpuszczana, natynkowa lub zawieszana. Jeśli umieścimy je na suficie będą emitowały bezpośredni typ oświetlenia, natomiast jeśli umieścimy je na ścianach, światło będzie pośrednie.

Biurowa lampa sufitowa LED z panelami

Musimy wziąć pod uwagę, że w biurze znajduje się kilka ekranów, więc unikniemy odbić na ekranach. Z tego powodu uciekamy się do oświetlenia rozproszonego i zawsze umieszczonego na maksymalnej możliwej wysokości.

Średnie zalecane poziomy oświetlenia w biurach mieszczą się w przedziale 500-750 luksów, w zależności od rodzaju wykonywanych czynności, czy są to czynności mniej wymagające, jak pisanie na klawiaturze lub sale konferencyjne, czy inne bardziej wymagające, jak projektowanie CAD.

Z drugiej strony, zaleca się połączenie oświetlenia ogólnego z oświetleniem punktowym, aby osiągnąć średni poziom 200-300 luksów z oświetleniem punktowym na stanowiskach pracy i wymaganych obszarach.

Oświetlenie LED w biurach: punktowe

Oświetlenie punktowelub ogniskowe w biurach to rodzaj światła, które jest bardziej intensywne i skoncentrowane w zmniejszonym obszarze lub powierzchni. Skuteczne oświetlenie punktowe wymaga znajomości lokalizacji każdego stanowiska pracy, aby zapewnić każdemu pracownikowi ilość światła, której potrzebuje w zależności od wykonywanej czynności.

Biurowe lampy sufitowe LED

Istnieją dwa rodzaje oświetlenia ogniskowego dla biur, jeden jest z samego stołu, jak może być flexo lub lampa biurkowa, a drugi jest w oświetleniu wiszącym z sufitu z zamkniętym kątem światła i koncentruje się na powierzchni stołu. Preferowane wybierzemy, ponieważ projekcja światła odbywa się poprzecznie, aby zmniejszyć cienie i odbicia.

Oświetlenie LED w biurach z fleksografią

Oświetlenie LED w biurach: dekoracyjne

Jest to rodzaj oświetlenia przeznaczony do tworzenia efektów estetycznych w celach komercyjnych, a nie funkcjonalnych. Nie powinny one przeszkadzać ani generować zakłóceń wizualnych, takich jak odblaski czy odbicia.