Kolory przewodów elektrycznych

Jak już wiemy, istnieją dwa główne rodzaje instalacji elektrycznych prądu zmiennego: jednofazowe i trójfazowe. Przewody elektryczne w każdym z nich mogą pełnić jedną z trzech następujących funkcji: faza, neutralny i uziemienie.

Następnie powiemy Ci jak możemy odróżnić jeden od drugiego, dzięki kodowaniu kolorystycznemu przewodów elektrycznych.

Należy zaznaczyć, że w środku te trzy przewody są takie same, różnią się jedynie kolorem osłony.

Norma IEC 60446

To jest norma Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej, w której podano kolory i/lub etykiety identyfikujące każdy typ przewodu. Jest najczęściej stosowaną normą w Europie.

Można stosować kolory: czarny, brązowy, czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, szary, biały, różowy i turkusowy. Zielony i żółty mogą być używane, o ile nie powodują dezorientacji.

Można również stosować kombinacje kolorów, ale kombinacja zielony/żółty może być używana tylko do identyfikacji uziemienia.

Kolor przewodu fazy

W przeszłości do identyfikacji przewodu fazowego używano koloru brązowego lub czarnego. Obecnie ta norma wskazuje, że w instalacjach jednofazowych należy stosować kolor brązowy. Ten przewodu określa się jako L.

Kolor przewodu fazy

Kolor ten identyfikuje również pierwszą fazę (L1) instalacji trójfazowej, przy czym poniższe elementy są koloru czarnego (L2) i szarego (L3).

Nie dziwi więc fakt, że w niektórych przypadkach spotykamy również szare przewody służące do identyfikacji fazy w instalacji domowej.

Kolor przewodu neutralnego

Neutralny, opierając się na IEC 60446 określa kolor niebieski poprzednich standardowych wersji. Identyfikuje go litera N.

Kolor przewodu neutro

Kolor przewodu uziemienia

Przewód uziemienie jest rozpoznawalny poprzez kolor żółto-zielony. W większości przypadków jest to kolor zielony z żółtą linią. Te przewody nie są oznakowane.

Kolor przewodu uziemienie

Kolory poprzedniego okablowania w Wielkiej Brytanii

Wprawdzie obecnie WB stosuje się do przepisów Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej, ale jeszcze kilka lat temu tak nie było. Z tego powodu można spotkać instalacje z innymi kolorami przewodów, jak np:

  • Faza: czerwony (jednofazowa). czerwony, żółty i niebiesky (trójfazowa)
  • Neutralny: czarny
  • Uziemienie: żółto-zielony

Tablica kolorów przewodów elektrycznych AC

 OznaczenieIECUK (dawniej)USA
Uziemienieżółto-zielonyżółto-zielonybez osłony,
zielony,
żółto-zielony
NeutralnyNniebieskiczarnybiały,
szary
Faza (jednofazowa)Lbrązowyczerwonyczarny
Faza (trójfazowa)L1brązowyczerwonyczarny
Faza (trójfazowa)L2czarnyżółtyczerowny
Faza (trójfazowa)L3szaryniebieskiniebieski