Energia słoneczna

Jak wszyscy wiemy, energia słoneczna to energia odnawialna pozyskiwana z promieniowania słonecznego.

Przy tej okazji dokonamy krótkiego przeglądu różnych alternatyw technologicznych zaliczanych do energii słonecznej, zwłaszcza termicznej i fotowoltaicznej, oraz zobaczymy ich główne zastosowania.

Czym jest energia słoneczna?

Jak wspomnieliśmy na początku tego artykułu, energia słoneczna jest rodzajem energii odnawialnej, która wykorzystuje oscylujące pole elektromagnetyczne wypromieniowywane przez słońce. Chociaż ludzie zawsze korzystali z energii słonecznej, obecnie jest głównie wykorzystywana na dwa sposoby: ciepło i energia elektryczna.

Główne rodzaje energii słonecznej

Główne sposoby wykorzystania tego typu energii to:

  • Energia słoneczna: Jest wykorzystywana do produkcji ciepłej wody użytkowej i ogrzewania.
  • Fotowoltaiczna energia słoneczna: Produkuje energię elektryczną za pomocą paneli słonecznych.
  • Energia słoneczna wiatrowa: Powietrze jest wdmuchiwane do komina, gdzie znajdują się generatory.
  • Koncentrująca się słoneczna energia cieplna: wytwarza energię elektryczną z płynu podgrzanego do wysokiej temperatury.
Elektrownia słoneczna

Można również dokonać klasyfikacji w zależności od tego, czy do wykorzystania, przekształcenia i/lub przechowywania ciepła wytwarzanego przez słońce, wymagane są środki mechaniczne lub elektryczne które wymaga zewnętrznego dopływu energii.

W tym drugim przypadku możemy wyróżnić pasywną energię słoneczną i aktywną energię słoneczną.

Słoneczna energia cieplna

Słoneczna energia cieplna jest wykorzystywana głównie do gotowania potraw, produkcji ciepłej wody do celów sanitarnych i ogrzewania lub do produkcji energii mechanicznej i ostatecznie do przekształcenia jej w energię elektryczną.

Bardziej ciekawym zastosowaniem są absorpcyjne układy chłodnicze. Systemy te są w stanie wyprodukować chłodzenie wykorzystując ciepło zamiast energii elektrycznej.

Ciepła woda użytkowa

Ciepła woda użytkowa (C.W.U.) jest jednym z głównych zastosowań słonecznej energii cieplnej. W rzeczywistości w wielu krajach, w tym w Hiszpanii, posiadanie tego typu instalacji solarnej w budynkach (nowo wybudowanych lub modernizowanych), korzystających z C.W.U., jest obowiązkowe.

słoneczna energia cieplna

Fotowoltaiczna energia słoneczna

Jest on również najbardziej rozpowszechniony do produkcji energii elektrycznej. Jako ciekawostka, w Hiszpanii Urząd Nadzoru Budowlanego (CTE) wprowadza obowiązek jego stosowania w budynkach o określonym przeznaczeniu i powyżej określonych wymiarów.

ZastosowanieWymiary
Galeria handlowa3000 m2 powierzchni zabudowanej
Budynki użyteczności publicznej4000 m2 powierzchni zabudowanej
Hipermarkety5000 m2 powierzchni zabudowanej
Magazyny10000 m2 powierzchni zabudowanej
Tereny targowe (hale)10000 m2 powierzchni zabudowanej
Hotele/Hostele100 Miejsc
Szpitale/Kliniki100 Łóżek

Niemcy, Hiszpania, Włochy i Wielka Brytania stanowią do 10% produkcji. W 2015 roku stanowiły one już łącznie prawie 184 TWh. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak światło słoneczne jest przekształcane w energię elektryczną i o jego głównych zastosowaniach, możesz przeczytać nasz szczegółowy artykuł o fotowoltaicznej energii słonecznej.

Zakład fotowoltaiczny

Energia słoneczna w Hiszpanii

Hiszpania jest jednym z krajów o największej liczbie godzin słonecznych w Europie. Pod koniec lat 2000 i po okresie, w którym ustawodawstwo było naprawdę korzystne dla energii odnawialnych, Hiszpania była jednym z krajów o największej produkcji fotowoltaicznej energii słonecznej na świecie.

W 2008 roku zainstalowano 2708 MW, a w 2014 roku 4672 MW. W tym samym czasie całkowita produkcja energii słonecznej, nie tylko fotowoltaicznej, wyniosła prawie 7000 MW.

Obecnie samodzielne korzystanie z energii słonecznej w domach staje się coraz bardziej popularne dzięki dofinansowaniom do tego typu instalacji oraz lepszej ofercie zestawów do samodzielnego korzystania z energii słonecznej.

Jak widzieliśmy, energia słoneczna jest naprawdę wszechstronna i ma ogromny potencjał. Jej rola w eliminowaniu zależności od paliw kopalnych jest kluczowa, ale i tak pierwszym krokiem jest odpowiedzialne i efektywne zużywanie energii.