Efektywność energetyczna w budynkach

Efektywność energetyczna w budynkach jest jednym z kluczowych punktów realizacji celu ograniczenia emisji gazów zanieczyszczających do atmosfery.

Od kilku lat ten rodzaj certyfikatu jest obowiązkowy dla wszystkich umów sprzedaży lub najmu nieruchomości. Przypomnijmy, że jest to regulacja zawarta w Dekrecie Królewskim 235/2013 z dnia 5 kwietnia.

Wydajne budynki

Kwalifikacja, etykieta, certyfikat, certyfikacja. Różnice.

Zanim przejdziemy do szczegółów warto poprawnie rozróżnić te trzy pojęcia:

  • Ocena jest miarą, która reprezentuje efektywność energetyczną budynku lub jego części.
  • Etykieta jest graficzną reprezentacją oceny. Jest łatwo rozpoznawalna dzięki charakterystycznej skali liter i kolorów.
  • Certyfikat to dokument przygotowany przez kompetentnego technika, zawierający informacje na temat charakterystyki energetycznej budynku i odpowiadającej jej oceny.
  • Wreszcie, certyfikacja to proces, w ramach którego wydawany jest certyfikat.

Jak obliczyć efektywność energetyczną budynku

Do obliczenia oceny energetycznej wykorzystywane są specjalne programy, w których wprowadzane są różne parametry.

Z jednej strony brana jest pod uwagę lokalizacja budynku, a co za tym idzie, specyfika klimatu danego obszaru. Ustala się również znormalizowane warunki użytkowania przestrzeni, które, choć mogą nie być zgodne z rzeczywistością budynku, pozwalają na porównywanie budynków ze sobą w prosty sposób.

Po drugie, główne punkty brane pod uwagę to: temperatura powietrza (ogrzewanie i chłodzenie), jakość powietrza (wentylacja), poziom światła (oświetlenie) i temperatura wody (produkcja ciepłej wody użytkowej). Są to tak zwane systemy techniczne, których zużycie obejmuje zapotrzebowanie budynku na energię.

Wreszcie, należy wziąć pod uwagę konstrukcyjne i geometryczne cechy budynku. Punkt ten obejmuje pewne systemy pasywne, które nie zużywając energii, wpływają na charakterystykę energetyczną budynku. Przykładem może być izolacja termiczna.

Edge - najbardziej inteligentny i zrównoważony budynek na świecie
Edge, najbardziej inteligentny i zrównoważony budynek na świecie

Jaka jest emisja gazów cieplarnianych przez budynek?

Kiedy mówimy, że budynek emituje gazy do atmosfery, bierzemy pod uwagę nie tylko bezpośrednie emisje, ale także emisje generowane w celu wytworzenia potrzebnej energii.

Jak wszyscy wiemy, energia elektryczna, która dociera do firm i domów, jest wytwarzana w różny sposób (gaz, energia jądrowa, węgiel itp.). Dlatego też zużyciu energii elektrycznej przypisuje się wartość emisji w oparciu o koszyk energetyczny kraju, który jest okresowo aktualizowany.

Z kolei bezpośrednie zużycie źródeł pierwotnych, takich jak gaz ziemny, ma znormalizowane tabele emisji gazów.

Klasyfikacja energetyczna budynku

W zależności od wartości emisji gazów cieplarnianych, zarówno bezpośredniej, jak i wynikającej z nieodnawialnej energii pierwotnej wymaganej do zaspokojenia potrzeb mieszkania, wyrażonej w kg CO2/m2, przypisywana jest litera, która reprezentuje ocenę energetyczną tego mieszkania.

Klasyfikacja energetyczna budynków

Podobnie jak w przypadku etykiety energetycznej dla produktów elektrycznych, ocena waha się od A (najbardziej wydajna) do G (najmniej wydajna). Budynek klasy A zużywa około 90% mniej energii niż budynek klasy G.

Certyfikat energetyczny z oceną „A”. Niezbędne w 2050 roku

I to właśnie w tym roku wyznaczono termin, w którym wszystkie budynki w Unii Europejskiej mają uzyskać maksymalną ocenę efektywności energetycznej zgodnie z porozumieniem zatwierdzonym przez Parlament Europejski 16 kwietnia 2018 roku.

Nie ma wątpliwości, że tego rodzaju rezolucja będzie obejmować pakiet środków, najprawdopodobniej za pośrednictwem budżetu, w celu przeprowadzenia renowacji budynków. Renowacja, która wydaje się być więcej niż ważna, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że większość obecnych budynków znajduje się w przedziałach E, F i G, najniższych w tabeli.

Rola oświetlenia w efektywności energetycznej budynków

Przy niezliczonych okazjach komentowaliśmy ważną rolę, jaką oświetlenie LED odgrywa w rozwoju zrównoważonego energetycznie środowiska. Ponieważ w najbliższej przyszłości zostaną nałożone nowe wymagania dotyczące wydajności , nie ma wątpliwości, że znaczenie tej technologii będzie jeszcze większe.

Porównanie świetlówki z diodą LED
Porównanie lamp fluorescencyjnych i LED
Dwie świetlówki z konwencjonalnym statecznikiemDwie świetlówki ze statecznikiem elektronicznymDwie świetlówki LED T8 zasilane bezpośrednio napięciem 220 V
Zużycie Lampy (2x58W)
Konwencjonalny statecznik
Łącznie
116W
30W
146W
Zużycie świetlówek (2x51W)
Statecznik elektroniczny
Razem
102W
11W
113W
Zużycie Rury T8 (2x24W)

Razem
48W

48W
Uzyskane oszczędności23%67%

Z drugiej strony, rozwój inteligentnych technologii oświetleniowych, które umożliwiają dynamiczne dostosowywanie poziomów oświetlenia przestrzeni do wymagań każdego momentu, oprócz automatycznego włączania i wyłączania, pomoże zmaksymalizować oszczędności.