Dlaczego konieczne jest globalne przejście z żarówek na żarówki LED?

Koniec żarówek nie jest niczym nowym. W rzeczywistości Unia Europejska była odpowiedzialna za ich stopniowe wycofywanie aż do 2012 roku, kiedy to zostały całkowicie zakazane.

Pomimo zakazu, istnieje prawdopodobieństwo, że nadal mamy jakieś żarówki, nawet jeśli leżą zapomniane w szufladzie, a nawet mogą być przepalone. Co więcej, według analizy przeprowadzonej przez Ambilamp, w hiszpańskich gospodarstwach domowych znajdują się średnio dwie żarówki. Dla tych, którzy jeszcze nie znają Ambilamp, jest to stowarzyszenie non-profit zajmujące się zbiórką i przetwarzaniem wszelkiego rodzaju lamp i opraw oświetleniowych.

Recykling żarówek i świetlówek

Kolejną wadą konwencjonalnych technologii jest problem recyklingu. O ile w przypadku żarówek nie jest on aż tak poważny, o tyle w przypadku świetlówek stanowi on poważny problem.

Oświetlenie fluorescencyjne lub „energooszczędne” zawiera rtęć, która jest wysoce toksycznym pierwiastkiem.

Materiał ten, gdy dostanie się do środowiska wodnego, takiego jak rzeka lub morze, przekształca się w metylortęć. Substancja ta jest bardzo silnym środkiem neurotoksycznym, który szkodzi rybom, a w konsekwencji ludziom i całej faunie, która się nimi żywi.

Symbol wskazujący, że nie należy wyrzucać do konwencjonalnych odpadów.
Produkty elektryczne powinny być oddawane do punktu czystego.

Z drugiej strony, inne materiały używane do produkcji żarówek generują CO2, jeśli nie są odpowiednio przetwarzane. Dlatego bardzo ważne jest, aby po zakończeniu okresu użytkowania żarówek i wszelkich innych materiałów elektrycznych lub elektronicznych oddać je do odpowiedniego punktu recyklingu. W przypadku produktów oświetleniowych, jeśli nie wiemy, gdzie je oddać, możemy zlokalizować punkty zbiórki na stronie internetowej Ambilamp.

Jak widzieliśmy, tradycyjne żarówki stanowią problem dla środowiska, którego możemy uniknąć, zużywając wydajne produkty, takie jak diody LED i poddając je recyklingowi, gdy przestaną działać. Jeśli chcesz dokładnie wiedzieć, gdzie oddać różne rodzaje żarówek, gdy przestaną być użyteczne, możesz zapoznać się z naszym artykułem na temat prawidłowego recyklingu żarówek.