Czym są Kelviny?

Kelvin (K) to jednostka systemu międzynarodowego służąca do pomiaru temperatury. Skala kelwinów jest absolutną skalą termometryczną, ponieważ nie ma wartości ujemnych.

Błędna nazwa stopni Kelvina

Chociaż wiele osób nadal nazywa je stopniami Kelvina, bez wątpienia pod wpływem stopni Celsjusza lub Fahrenheita, których zwykle używamy, nie jest to ich nazwa.

Od 13. CGPM (General Conference on Weights and Measures 1967/68) prowadzonej przez Międzynarodowe Biuro Miar i Wag (Bureau International des Poids et Mesures lub BIPM) jego nazwa to po prostu kelwin, z małą literą „k”.

Międzynarodowe Biuro Miar i Wag (Bureau International des Poids et Mesures lub BIPM)

Od innych skal pomiaru temperatury różni się również tym, że jej symbol (K) nie ma charakterystycznego „º„, które zwykle widzimy (ºC).

Pochodzenie skali i przeliczenie

Skala temperatury, stworzona przez Williama Thomsona Kelvina (brytyjskiego fizyka i matematyka), zaczyna się od zera bezwzględnego (0K), co odpowiada temperaturze -273,15ºC. Temperatura ta jest uważana za najniższą możliwą, ponieważ cząstki tworzące dany układ nie mają ruchu, a zatem nie mają energii, przynajmniej zgodnie z podstawami mechaniki klasycznej.

Lord Kelvin
William Thomson Kelvin

Zatem, jeśli przyjmiemy początek w temperaturze 0K, możemy stwierdzić, że temperatura, w której woda zamarza, wynosi około 273K, a paruje w temperaturze około 373K.

Jak zamienić stopnie Celsjusza na Kelvina?

Jak można było wywnioskować z poprzedniego punktu, zmiana o jeden kelwin odpowiada zmianie o jeden stopień Celsjusza. Oznacza to, że przejście z kelwinów na Celsjusze i odwrotnie jest praktycznie natychmiastowe. Wystarczy dodać lub odjąć, zależnie od sytuacji, 273,15.

Zmiana z Celsjuszy na Kelviny

Jak zamienić stopnie Fahrenheita na Kelviny?

W tym przypadku proces konwersji jest bardziej złożony, ponieważ wzrost o jeden punkt w skali Kelwina odpowiada wzrostowi o 1,8 w skali Fahrenheita.

Możemy jednak zacząć od równoważności Celsjusza i Fahrenheita i na tej podstawie dokonać obliczeń:

z celsjusza na fahrenheita
Zmiana z Fahrenheita na Kelviny

Zastępując C przez K-273.15 otrzymalibyśmy:

Zmiana z Kelvinów na Fahrenheita
Zmiana z Fahrenheita na kelwina

Światło Kelvina

W oświetleniu kelwinów używa się do określania tzw. temperatury barwowej, którą można dokładniej opisać w innym artykule.

W skrócie, temperatura barwowa to temperatura, do której należałoby ogrzać ciało czarne (teoretyczny obiekt, który pochłania całą energię), aby uzyskać taki sam kolor jak źródło światła.

Temperatura
1700K
1850K
2700K
4000K
5000K
5500K
6200K
6500K
9500K
Źródło
Mecz
Świeca
Żarówka
Lampa z parami rtęci
Świetlówka
Światło dzienne
Lampa ksenonowa
Pochmurny dzień
Telewizor LCD

Diferentes fuentes de luz donde vemos el color de la luz que emiten y su temperatura de color correlacionada.