Co to jest wyłącznik automatyczny i jak działa?

Wyłącznik automatyczny odcina przepływ prądu elektrycznego, jeśli spełnione są określone warunki. Służy on do ochrony ludzi i urządzeń elektrycznych.

W przeciwieństwie do bezpieczników, które są jednorazowego użytku, wyłącznik automatyczny może być resetowany tak długo, jak długo przyczyny, które go wywołały są usunięte.

Charakterystyka i rodzaje wyłączników automatycznych

Przy zakupie jednego z tych elementów elektrycznych, istnieje szereg cech, które należy wziąć pod uwagę:

  • Napięcie pracy: Napięcie, dla którego zostały zaprojektowane. Mogą być jednofazowe lub trójfazowe.
  • Prąd znamionowy: Podobnie jak w przypadku napięcia, jest to wartość prądu roboczego.
  • Siła cięcia: Maksymalna intensywność, którą może przerwać.
  • Siła zamknięcia: Maksymalna intensywność, którą można wytrzymać bez uszkodzenia.
  • Ilość biegunów: Ilość złączy, które można podłączyć do urządzenia.
Wyłącznik automatyczny 4 bieguny

Głównymi typami wyłączników są wyłączniki termiczne, magnetyczne i różnicowe. Poniżej omówimy te najczęściej stosowane w instalacjach domowych, takie jak wyłącznik automatyczny i różnicówka.

Wyłącznik magnetotermiczny

Urządzenie to, lepiej znane jako wyłącznik automatyczny, jest odpowiedzialny za odcięcie prądu, gdy przekroczy on określony próg. Chronią one pozostałą część instalacji oraz podłączone do niej urządzenia przed ewentualnymi przeciążeniami i zwarciami.

Schemat wyłącznika magnetotermicznego

Jak już widzieliśmy przy omawianiu instalacji elektrycznej w domu, każdy z obwodów, które są zainstalowane ma swój własny wyłącznik.

Szczególnym typem jest osłona silnika, która jest bardzo często spotykana w środowiskach przemysłowych. Jego zachowanie jest dokładnie takie samo, ale jest on zaprojektowany tak, aby wytrzymać skoki prądu generowane podczas rozruchu silników elektrycznych.

Wyłącznik różnicowy

Wyłącznik automatyczny lub wyłącznik różnicowoprądowy jest odpowiedzialny za ochronę ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym. Działa on w połączeniu z uziemieniem wszystkich elementów instalacji.

Schemat wyłącznika różnicowego

Urządzenie to porównuje prąd wchodzący do obwodu z prądem wychodzącym. Jeśli wszystko jest w porządku, powinny być takie same, a przełącznik pozostaje zamknięty, pozwalając na przepływ prądu. Gdybyśmy np. zetknęli się z jakąkolwiek częścią instalacji i doznali wyładowania, prąd wyjściowy byłby niższy, uruchamiając wyłącznik, który odciąłby prąd.

Należy zauważyć, że mechanizmy różnicowe posiadają przycisk testowy do sprawdzania, czy działają prawidłowo. Biorąc pod uwagę ich znaczenie w ochronie życia ludzkiego, bardzo ważne jest, abyśmy od czasu do czasu sprawdzali (naciskając ten przycisk), czy są one nadal w doskonałym stanie.

Umiejscowienie wyłączników

Różne typy wyłączników są zainstalowane w rozdzielnicy elektrycznej. Najczęstszą konfiguracją jest posiadanie wyłącznika głównego, a zaraz za nim różnicówki, na której „wiszą” wyłączniki poszczególnych obwodów instalacji.

Schemat wyłączników w rozdzielnicy elektrycznej

PCI, jeśli istnieje, jest zainstalowany nad wyłącznikiem głównym, ale w przypadku mierników cyfrowych to urządzenie nie jest już konieczne.

Jak widać, wyłączniki są podstawowymi elementami bezpieczeństwa w instalacjach elektrycznych i chronią urządzenia elektryczne oraz ludzi. Czy masz jakieś pytania dotyczące wyłączników elektrycznych? Zostaw nam komentarz.