Co to jest UGR (Unified Glare Ratio)?

Unified Glare Rating (UGR) to sposób oceny i porównania olśnienia powodowanego przez różne źródła światła.

To jest podstawa do zaprojektowania oświetlenia odpowiedniego do czynności, które mają być wykonywane w danej przestrzeni. Łatwo zrozumieć, że potrzeby korytarza w zakresie oświetlenia i komfortu wizualnego nie są takie same jak w przypadku sali lekcyjnej czy bloku operacyjnego.

Przed szczegółowym zdefiniowaniem UGR warto przypomnieć, co rozumiemy pod pojęciem olśnienia, jakie są jego przyczyny oraz zdefiniować jego skutki.

Definicja olśnienia

Według Hiszpańskiej Akademii Królewskiej, olśnienie to „zakłócenie widzenia przez nadmierne lub nagłe światło”. Krótko mówiąc, jest to nic innego jak spadek zdolności rozróżniania obiektów spowodowany wzrostem, zwykle nagłym, natężenia światła.

olśnienie spowodowane przez samochód

Rodzaje oślepienia

Można wyróżnić dwa rodzaje odblasków w zależności od tego, jak oddziałują one na ludzi :

  • W pierwszej kolejności należy znaleźć odblaski, które powodują dyskomfort. Powoduje to pewne trudności w kontynuowaniu wykonywanych czynności i wywołuje potrzebę odwrócenia wzroku.
  • Drugi typ, choć nie wywołuje tego nieprzyjemnego uczucia, uniemożliwia nam kontynuowanie zadania, które wykonywaliśmy.

UGR jako miara odblasku

Ujednolicony wskaźnik olśnienia to ilościowy sposób pomiaru olśnienia w przestrzeni zalecany przez Międzynarodową Komisję Oświetleniową (CIE, od francuskiego Commission internationale de l’éclairage).

E Odblaski mierzy się za pomocą miernika luminancji, a UGR to po prostu logarytm (przy podstawie 10) luminancji wszystkich źródeł światła w stosunku do luminancji tła. Z matematycznego punktu widzenia wyglądałoby to następująco:

Obliczanie współczynnika olśnienia

Gdzie:

  • Lb to oświetlenie tła.
  • Ln to luminancja źródła światła widzialnego „n”.
  • wn to kąt bryłowy źródła światła widziany z punktu widzenia obserwatora.
  • pn jest indeksem pozycji Guth dla każdego źródła.
Indeks pozycji Guth
Indeks pozycji Guth

UGR przyjmuje wartości z zakresu od 10 do 30. Im wyższe wartości UGR, tym większy dyskomfort wywołany przez światło. Należy zauważyć, że w tej skali nie uwzględnia się oślepiającego blasku utrudniającego widzenie.

Maksymalne wartości UGR w zależności od rodzaju działalności.

Zazwyczaj jako wartości odniesienia przyjmuje się 16, 19, 22, 25 i 28, ponieważ zmiana wartości jednolitego współczynnika odblasku o 1 nie jest zauważalna, natomiast zmiana o trzy punkty jest zauważalna.

UGR Przeznaczenie/Profesja
16 Rysunek techniczny/Zegarmistrz
19 Pisanie na maszynie, CAD/Sale konferencyjne
22 Recepcje/Sklepy
25 Pliki/Przejścia

Zasadniczo pomieszczenia, w których wykonywane są czynności wymagające większej precyzji, wymagają niższego poziomu olśnienia.

La norma europea UNE W tabeli 64-1 wymieniono wszystkie minimalne parametry, w zależności od wymagań dotyczących oświetlenia wewnętrznego w zależności od rodzaju działalności, w celu zapewnienia wydajności wizualnej, komfortu i bezpieczeństwa. Parametry te obejmują, oprócz UGR, natężenie oświetlenia, współczynnik oddawania barw oraz, w razie potrzeby, wszelkie wyjątki lub zastosowania specjalne.