Wat is een stroomonderbreker en hoe werkt het?

Een stroomonderbreker is een automatische schakelaar die de stroom onderbreekt als aan bepaalde omstandigheden worden bereikt. Het dient ter bescherming van personen en elektrische apparaten.

In tegenstelling tot zekeringen, die slechts eenmalig kunnen worden gebruikt, kan een stroomonderbreker worden gereset zolang de oorzaak die tot de onderbreking heeft geleid, is verholpen.

Kenmerken en typen elektrische stroomonderbrekers

Bij de aankoop van een van deze elektrische componenten moet rekening worden gehouden met een aantal kenmerken:

  • Werkspanning: spanning waarvoor het is ontworpen. Het kan eenfasig of driefasig zijn.
  • Nominale spanning: Net als bij de spanning is dit de waarde van de werkstroom.
  • Breekcapaciteit: De maximale stroom die het kan onderbreken.
  • Sluitvermogen: maximale stroom die kan worden weerstaan zonder schade.
  • Aantal polen: Het aantal connectoren dat op het apparaat kan worden aangesloten.
4-polige stroomonderbreker

De belangrijkste types stroomonderbrekers zijn thermische, magnetische en differentieel. Hieronder wordt nader ingegaan op de meest gebruikte in huishoudelijke installaties, zoals de magnetische en het differentieel.

Magnetische stroomonderbrekers

Dit apparaat, beter bekend als een stroomonderbreker, is verantwoordelijk voor het onderbreken van de stroom wanneer deze een bepaalde drempel overschrijdt. Zij beschermen de rest van de installatie en de apparatuur die wij hebben aangesloten tegen mogelijke overbelasting en kortsluiting.

schema van een magnetische stroomonderbreker

Zoals wij reeds hebben gezien in de blog van de elektrische installatie van een huis, heeft elk van de geïnstalleerde stroomkringen zijn eigen stroomonderbreker.

Een speciaal type is de motorbeveiliging, die zeer gebruikelijk is in industriële omgevingen. Het gedrag is precies hetzelfde, maar het is ontworpen om bestand te zijn tegen de stroompieken die tijdens het starten van elektrische motoren worden opgewekt.

Differentiële stroomonderbrekers

De stroomonderbreker of Differentieel schakelaar is verantwoordelijk voor de bescherming van personen tegen elektrische schokken. Het werkt in combinatie met de aarding van alle elementen van de installatie.

Schema differentiële stroomonderbreker

Dit apparaat vergelijkt de stroom die in het circuit komt met de stroom die eruit gaat. Als alles juist is, moeten ze gelijk zijn en blijft de schakelaar gesloten, zodat er elektriciteit door kan. Als wij bijvoorbeeld in contact zouden komen met een onderdeel van de installatie en een ontlading zouden ondergaan, zou de uitgangsstroom lager worden, waardoor de schakelaar zou worden geactiveerd die de stroom zou uitschakelen.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de differentiëlen zijn voorzien van een testknop om de goede werking ervan te controleren. Gezien hun belang voor de bescherming van het leven van mensen, is het zeer belangrijk dat wij van tijd tot tijd controleren of het nog in perfecte staat is (door op deze knop te drukken).

Locatie van de stroomonderbrekers

De verschillende soorten stroomonderbrekers zijn geïnstalleerd in het elektrische schakelkast. De meest gebruikelijke configuratie is die met de hoofdschakelaar en onmiddellijk daarna het differentieel, waaraan de stroomonderbrekers van elke stroomkringen van de installatie “komen te hangen”.

Schema van de stroomonderbrekers in een elektrische schakelkast

De PCI, indien aanwezig, wordt boven de hoofdschakelaar geïnstalleerd, maar met digitale meters is deze installatie niet meer nodig.

Zoals we kunnen zien, zijn stroomonderbrekers basisveiligheidselementen in elektrische installaties en beschermen ze elektrische apparaten en mensen. Hebt u vragen over elektrische stroomonderbrekers? Laat een hier reactie achter.