Alles wat u moet weten over de beschermingsgraad van IP

Bij het uitvoeren van een elektrische installatie is het van essentieel belang de omgevingsomstandigheden te kennen van de plaats waar we de verschillende LED armaturen gaan installeren. Elke omgeving heeft zijn eigen kenmerken, zoals temperatuur, vochtigheid, blootstelling aan wind of de mogelijkheid op regen, en daarom moet elk product een verschillende IP beschermingsgraad hebben tegen externe factoren.

In het volgende blog over de IP beschermingsgraad zullen we de betekenis van de classificatie ontdekken en de producten indelen volgens hun beschermingsgraad, laten we beginnen!

Wat betekent IP?

In de afbeelding kunt u zien wat elk cijfer betekent dat hoort bij het woord IP, dat overeenkomt met de Engelse woorden “Ingress Protection”. Deze beschermingsgraad is geregeld in de internationale norm IEC 60529, die in de meeste landen van de wereld wordt gebruikt. Het is verplicht op producten de IP beschermingsgraad aan te brengen, zodat we weten of een spotlight, een lamp of een high bay geschikt is voor installatie in een bepaalde omgeving.

Er is een derde cijfer dat overeenkomt met de IP beschermingsgraad tegen schokken, maar het gebruik ervan is beperkt tot sommige landen, zoals Frankrijk. Deze gegevens zijn gereguleerd volgens de UTE C20 010-norm, en geven op een schaal van 1 tot 9 de verschillende krachten, massa’s en afstanden aan waarmee een product kan worden geraakt.

VLaten we nu eens kijken hoe we de gegevens over de IP waarde van een product kunnen interpreteren:

Neem bijvoorbeeld een industriële LED high bay, die een IP65 beschermingsgraad heeft.

Het eerste cijfer “6” betekent dat onze high bay volledig beschermd is tegen stof en andere externe invloeden zoals insecten.

Het tweede cijfer “5” zegt dat het product beschermd is tegen spatwater, ongeacht de hoek van waaruit het komt.

Zo weten we dat onze high bay geschikt is voor installatie binnenshuis in fabrieken, werkplaatsen of magazijnen, zonder ons zorgen te hoeven maken over stof en vuil die door onze dagelijkse activiteiten kunnen ontstaan, of over mogelijke lekken of spatten. In feite kunnen we het zelfs buiten gebruiken.

Welke IP beschermingsgraad heb ik nodig?

Nu wij weten hoe wij de code moeten interpreteren die de IP beschermingsgraad aangeeft, laten wij de tabel met de verschillende beschermingsgraden eens bekijken:

Het eerste cijfer. Bescherming tegen vaste stoffen

Beschermingsniveau tegen vaste stoffenBescherming tegen
0Geen bescherming.
1Objecten met een diameter van meer dan 50 mm
2Objecten met een diameter groter dan 12,5 mm
3Objecten met een diameter groter dan 2,5 mm
4Objecten met een diameter groter dan 1 mm
5Bescherming tegen stof.
6Totale bescherming tegen stof.

Tweede cijfer. Bescherming tegen vloeistoffen

Beschermingsniveau tegen vloeistoffenProtBescherming tegen
0Geen bescherming.
1Druppels water gedurende 10 minuten van 200 mm boven het armatuur (met een snelheid van 3-5 mm³ per minuut).
2Druppels water gedurende 10 minuten (met een snelheid van 3-5 mm³ per minuut). Vier tests, één per 15° draaiing zowel verticaal als horizontaal, telkens vertrekkend vanuit de normale werkpositie.
3Water dat onder een hoek van maximaal 60° rechts en links van de verticaal wordt gespoten met een gemiddelde van 11 liter per minuut en bij een druk van 80-100 kN/m² gedurende ten minste 5 minuten.
4Waterstralen met een gemiddelde van 10 liter per minuut, een druk van 80-100 kN/m² gedurende ten minste 5 minuten.
5Waterstralen uit een sproeikop met een diameter van 6,3 mm, met een gemiddelde van 12,5 liter per minuut en een druk van 30 kN/m² gedurende ten minste 3 minuten en op een afstand van 3 meter of meer.
6Zeer krachtige waterstralen. Waterstraal door een spuitopening met een diameter van 12,5 mm met een debiet van 100 liter per minuut, bij een druk van 100 kN/m² gedurende ten minste 3 minuten en op een afstand van 3 meter of meer.
7Volledige onderdompeling in water van 1 meter diep gedurende 30 minuten.
8Volledige en ononderbroken onderdompeling in water op de door de fabrikant aangegeven diepte en gedurende de voorgeschreven tijd, mits de omstandigheden zwaarder zijn dan voor waarde 7.
9KStraal voor korte afstanden (14-16 l/minuut op 0,1-0,15 m) bij hoge druk (8000-10000 kPa / 80-100 Bar) en hoge temperatuur (80 °C). Dit beschermingsniveau is gedefinieerd in de Duitse norm DIN 40050-9, en niet in ICE 60529.

Aanvullende letters

In sommige gevallen zien we letters bij de IP waarden. Deze worden gebruikt om extra informatie over het product en het beschermingsniveau toe te voegen.

  • D: Kabel
  • F: Tegen olie
  • H: Hoogspanningsinrichting
  • M: Apparaat in beweging tijdens de test
  • S: Apparaat staat stil tijdens de test
  • W: Weersomstandigheden

Overzichtstabel van IP beschermingsniveaus

Beschermingstabel tegen vaste stoffenNiveausTabel vloeistofbescherming
Geen bescherming0Geen bescherming
Bescherming tegen voorwerpen met een diameter van meer dan 50mm1Verticale druppelbescherming
Bescherming tegen voorwerpen met een diameter van meer dan 12mm2Druppelbescherming bij een helling van 15°.
Bescherming tegen voorwerpen met een diameter van meer dan 2,5 mm3Sproeibescherming
Bescherming tegen voorwerpen met een diameter van meer dan 1mm4Bescherming tegen spatten
Bescherming tegen stof5Bescherming tegen waterstralen
Volledig stofdicht6Bescherming tegen continue waterstralen
7Bescherming tegen tijdelijke onderdompeling
8Bescherming tegen permanente onderdompeling

Met deze tabel in de aanslag kunnen wij het product kiezen dat wij nodig hebben afhankelijk van de plaats waar het zal worden geïnstalleerd.

Meest voorkomende IP beschermingsgraad

Hierna wordt nader ingegaan op de typische toepassingen van de meest gebruikte IP beschermingswaarden.

IP20

We beginnen met een product met een IP 20 beschermingsgraad, zoals een gloeilamp. Het behoeft geen hoge bescherming, het is ontworpen voor installatie binnenshuis, zodat het niet wordt blootgesteld aan externe stoffen die gevaarlijk zijn voor de interne onderdelen. Bovendien, als we het buiten gebruiken, is de armatuur waar we het installeren degene die de bescherming zal bieden.

LED lamp met IP20
LED lamp met IP20

IP44

In de middenmoot wat betreft de beschermingseisen vinden we elementen met een IP 44 beschermingsgraad, die een goede bescherming tegen vaste stoffen en vloeistoffen garandeert. Dit is heel gebruikelijk bij badkamerverlichtingsarmaturen. Elementen met een iets hogere factor, zoals IP54, kunnen in de meeste buitenruimten zonder al te veel problemen worden gebruikt.

Speciale LED downlight voor badkamers met IP44
Speciale LED downlight voor badkamers met IP44

IP65 en IP66

Het wordt aanbevolen voor de meeste buitenproducten, zoals LED schijnwerpers. Beschermingsklasse IP65 en IP66 garandeert volledige bescherming tegen vaste stoffen zoals stof en regen.

LED schijnwerper voor buiten met IP65
LED schijnwerper voor buiten met IP65

IP67 en IP68

Ten slotte, producten met de hoogste beschermingsgraad. Zowel IP67 als IP68 armaturen zijn bestand tegen volledige onderdompeling in water. In het eerste geval (IP67) moeten zij bestand zijn tegen onderdompeling tot een diepte van één meter gedurende een half uur zonder te worden ondergedompeld. In het tweede geval (IP68) is het de fabrikant die de tijd aangeeft, maar altijd onder strengere omstandigheden dan in het vorige geval.

Onderdompelbare LED lamp met IP68, gebruikt in zwembaden.
Onderdompelbare LED lamp met IP68, gebruikt in zwembaden.

Standaard DIN 40050-9 – IP69K

Zoals hierboven vermeld, behoort het beschermingsniveau IP69K niet tot de internationale norm IEC 60529, maar is het ontwikkeld in DIN 40050-9. Het vloeit voort uit de noodzaak om elektrische of elektronische apparatuur te kwalificeren, hoofdzakelijk in wegvoertuigen, die onder hoge temperatuur en druk werken en bestand moeten zijn tegen wassen met water en industriële reinigingsmiddelen.

Zoals in bovenstaande tabel is aangegeven, wordt het element in kwestie tijdens het testproces van de norm onderworpen aan waterstralen met een debiet van 14 tot 16 liter per minuut, bij een temperatuur van 80°C, bij een druk van 8 tot 10 Mpa, op een afstand van 10 tot 15 cm.

Deze test wordt uitgevoerd vanuit verschillende posities ten opzichte van de horizontaal: 0°, 30°, 60° en 90°, gedurende ten minste 12 seconden in elke positie. Tijdens de test blijft het voorwerp om zijn as draaien met ongeveer 5 omwentelingen per minuut.

Wij hopen dat u van onze blog heeft geprofiteerd en dat het u zal helpen bij de kiezen van de producten. Bij LEDKIA hebben we een afdeling klantenservice die al uw vragen over de specificaties van onze producten kan beantwoorden.